2014-12-15

Struktura organizacyjna

Dyrektor Przedszkola - Alina Ceglarska

Pracownicy pedagogiczni:

1. Katarzna Kostecka -  nauczyciel stażysta

2. Justyna Jasyk - nauczyciel kontraktowwy

3. Marta Klajnert - nauczyciel dyplomowany

4. Ala Kretowicz - nauczyciel dyplomowany

5. Barabara Łaska - katecheta, nauczyciel dyplomowany

6. Grażyna Mazurek - nauczyciel dyplomowany

7. Elżbieta Nowosad - nauczyciel dyplomowany

8. Patrycja Pilipczuk - nauczyciel mianowany

9. Ewa Rodziewicz - nauczyciel mianowany

10. Ewa Skałecka - nauczyciel mianowany

11. Małgorzata Hadam - nauczyciel języka angielskiego

12 Sylwia Klain - logopeda

13 Łukasz Wnukowski - nauczyciel rytmiki

Pracownicy administracji:

1. Ewa Falenta -  referent ds. kadr i płac / specjalista ds Bhp

2. Wioletta Gotkiewicz-Farima - intendent

3. Elżbieta Iwasiuk - główny ksiegowy

Pracownicy obsługi:

1. Beata Bitner

2. Dorota Gaj

3. Janina Grudka

4. Ewa Guz

5. Beata Łukaszuk

6. Władysław Kudan

7. Magdalena Paluch

8. Dorota Rudnik

9. Krystyna Sadowska

10. Ewa Walczuk

11. Nikola Godyńska