2014-12-15

Struktura organizacyjna

Dyrektor Przedszkola - Alina Ceglarska

Pracownicy pedagogiczni:

1. Alina Gierun -  nauczyciel dyplomowany

2. Justyna Jasyk - nauczyciel kontraktowwy

3. Marta Klajnert - nauczyciel dyplomowany

4. Ala Kretowicz - nauczyciel dyplomowany

5. Barabara Łaska - katecheta, nauczyciel dyplomowany

6. Grażyna Mazurek - nauczyciel dyplomowany

7. Agnieszka Skubisz - nuczyciel stażysta

8. Elżbieta Nowosad - nauczyciel mianowany

9. Patrycja Pilipczuk - nauczyciel kontraktowy

10. Ewa Rodziewicz - nauczyciel mianowany

11. Ewa Skałecka - nauczyciel mianowany

12. Dominika Brzoskowska -Adamczyk - nauczyciel kontraktowy

Pracownicy administracji:

1. Ewa Falenta -  referent ds. kadr i płac / specjalista ds Bhp

2. Wioletta Gotkiewicz-Farima - intendent

Pracownicy obsługi:

1. Beata Bitner

2. Dorota Gaj

3. Janina Grudka

4. Ewa Guz

5. Beata Łukaszuk

6. Władysław Kudan

7. Magdalena Paluch

8. Dorota Rudnik

9. Krystyna Sadowska

10. Ewa Walczuk

11. Patrycja Skubisz